بازی ماشین سازی تبریز و پرسپولیس (جام حذفی ایران، 8 مهر)