بازی شهر خودرو و فولاد خوزستان (لیگ برتر خلیج فارس، 29 شهریور)

ویدیو‌های بازی شهر خودرو و فولاد خوزستان

امتیازتفاضلگل خوردهگل زدهباختمساویبردبازی