بازی Neftçi و آرسنال تولا (لیگ اروپا، 10 مرداد)

امتیازتفاضلگل خوردهگل زدهباختمساویبردبازی