بازی استانبول و گالاتاسرای (سوپر لیگ ترکیه، 8 تیر)

اتفاقات