بازی گالاتاسرای و قاضی‌ شهیر (سوپر لیگ ترکیه، 1 تیر)

اتفاقات