بازی گُزتپه و گالاتاسرای (سوپر لیگ ترکیه، 30 آذر)

اتفاقات