بازی پرسپولیس و پارس جنوبی جم (لیگ برتر خلیج فارس، 31 مرداد)

امتیازتفاضلگل خوردهگل زدهباختمساویبردبازی