بازی Alemannia Aachen و بایر لورکوزن (جام حذفی آلمان، 19 مرداد)