بازی برشا و پارما (سری آ ایتالیا، 4 مرداد)

برشا
1 - 2
پایان
پارما

اتفاقات