بازی جنووا و پارما (سری آ ایتالیا، 3 تیر)

جنووا
1 - 4
پایان
پارما

اتفاقات

بازیکنان ذخیره