بازی پارما و اسپال (سری آ ایتالیا، 18 اسفند)

پارما
0 - 1
پایان
اسپال

اتفاقات

34′