بازی پارما و برشا (سری آ ایتالیا، 1 دی)

پارما
1 - 1
پایان
برشا