بازی اسپال و پارما (سری آ ایتالیا، 13 مهر)

اسپال
1 - 0
پایان
پارما