بازی پارما و تورینو (سری آ ایتالیا، 8 مهر)

پارما
3 - 2
پایان
تورینو

اتفاقات