بازی اورال و آرسنال تولا (لیگ برتر روسیه، 21 اردیبهشت)

امتیازتفاضلگل خوردهگل زدهباختمساویبردبازی