بازی آرسنال تولا و کریلیا سووتوف (لیگ برتر روسیه، 7 اردیبهشت)

امتیازتفاضلگل خوردهگل زدهباختمساویبردبازی