بازی روستوف و آرسنال تولا (لیگ برتر روسیه، 17 فروردین)

امتیازتفاضلگل خوردهگل زدهباختمساویبردبازی