بازی آرسنال تولا و اسپارتاک مسکو (لیگ برتر روسیه، 2 فروردین)

امتیازتفاضلگل خوردهگل زدهباختمساویبردبازی