بازی آرسنال تولا و روبین کازان (لیگ برتر روسیه، 24 اسفند)

امتیازتفاضلگل خوردهگل زدهباختمساویبردبازی