بازی اورنبورگ و آرسنال تولا (لیگ برتر روسیه، 17 اسفند)

امتیازتفاضلگل خوردهگل زدهباختمساویبردبازی