بازی بتیس و رئال مادرید (لالیگا اسپانیا، 18 اسفند)

امتیازتفاضلگل خوردهگل زدهباختمساویبردبازی