بازی آنجرز و آرسنال (دوستانه باشگاهی، 9 مرداد)

آنجرز
1 - 1
پایان
آرسنال

اتفاقات