بازی آرسنال و بایرن مونیخ (جام بین‌المللی قهرمانان، 27 تیر)

ویدیو‌های بازی آرسنال و بایرن مونیخ

امتیازتفاضلگل خوردهگل زدهباختمساویبردبازی