بازی اکوادور و ژاپن (4 تیر)

اکوادور
1 - 1
پایان
ژاپن
پایان بازی
66′
شینجی اوکازاکی -
شروع بازی