بازی اروگوئه و ژاپن (کوپا آمریکا، 31 خرداد)

اروگوئه
2 - 2
پایان
ژاپن