بازی ترکیه و یونان (دوستانه ملی، 9 خرداد)

ترکیه
2 - 1
پایان
یونان

اتفاقات

ویدیو‌های بازی ترکیه و یونان