بازی تونس و عراق (دوستانه ملی، 17 خرداد)

تونس
2 - 0
پایان
عراق

اتفاقات

85′
زمزمی A. Maâloul
83′
Odai Shehab Sameh Saeed Mjabel
81′
M. Lamti Ellyes Skhiri
81′
I. El Mizouni F. Ben Youssef
81′
81′
Maytham Jabbar Karar Nabeel
71′
A. Jaziri باسم صرارفی
69′
62′
Mazin Fayyadh Justin Meram
58′
R. Bedoui محمد درگر
46′
حسین علی علا عباس
46′
معز حسن F. Ben Mustapha