بازی فرانسه و بولیوی (دوستانه ملی، 12 خرداد)

فرانسه
2 - 0
پایان
بولیوی

اتفاقات

ویدیو‌های بازی فرانسه و بولیوی