بازی مولداوی و فرانسه (انتخابی یورو ۲۰۲۰، 2 فروردین)

مولداوی
1 - 4
پایان
فرانسه

ویدیو‌های بازی مولداوی و فرانسه