بازی اندورا و ایسلند (انتخابی یورو ۲۰۲۰، 2 فروردین)

اندورا
0 - 2
پایان
ایسلند