بازی قزاقستان و روسیه (انتخابی یورو ۲۰۲۰، 4 فروردین)

قزاقستان
0 - 4
پایان
روسیه