بازی قبرس و بلژیک (انتخابی یورو ۲۰۲۰، 4 فروردین)

قبرس
0 - 2
پایان
بلژیک