بازی اندورا و آلبانی (انتخابی یورو ۲۰۲۰، 5 فروردین)

اندورا
0 - 3
پایان
آلبانی