بازی سوئیس و دانمارک (انتخابی یورو ۲۰۲۰، 7 فروردین)

سوئیس
3 - 3
پایان
دانمارک