بازی اوکراین و صربستان (انتخابی یورو ۲۰۲۰، 17 خرداد)

اتفاقات