بازی یونان و ارمنستان (انتخابی یورو ۲۰۲۰، 21 خرداد)

یونان
2 - 3
پایان
ارمنستان