بازی روسیه و قزاقستان (انتخابی یورو ۲۰۲۰، 18 شهریور)

روسیه
1 - 0
پایان
قزاقستان