بازی قزاقستان و قبرس (انتخابی یورو ۲۰۲۰، 18 مهر)

قزاقستان
1 - 2
پایان
قبرس