بازی صربستان و اوکراین (انتخابی یورو ۲۰۲۰، 26 آبان)

اتفاقات