بازی بلژیک و قبرس (انتخابی یورو ۲۰۲۰، 28 آبان)

بلژیک
6 - 1
پایان
قبرس