بازی عراق و اردن (دوستانه ملی، 6 فروردین)

عراق
3 - 2
پایان
اردن