بازی کاستاریکا و اروگوئه (دوستانه ملی، 15 شهریور)

کاستاریکا
نامشخص
اروگوئه