سپیدرود رشت ماشین سازی تبریز

پایان بازی
90′
میثم تهی‌دست
78′
احسان تاییدی
45′
سعید مهری
31′
احمد زنده‌روح
25′
عزیز معبودی
25′
حمیدرضا طاهرخانی
شروع بازی