بازی امارات و بحرین

امارات
1 - 1
پایان
بحرین
پایان بازی
93′
علی مدن سامی الحسینی
87′
احمد جمعه محمد جاسم مرهون
81′
جمال راشد عبدالله یوسف هلال
81′
خمیس اسماعیل احمد خلیل
54′
عامر عبدالرحمان محمد عبدالرحمان
54′
خلفان مبارک رشید ناصر
شروع بازی
امتیازتفاضلگل خوردهگل زدهباختمساویبردبازی