بازی

0 - 1
پایان
پایان بازی
90′
سعید المرجان احمد سمیر
88′
یاسن البخت احمد الارسان
74′
ماسیمو لونگی جکسون اروین
72′
موسی التعمری بها فیصل
55′
رابی کروس کریستوفر اویکونومیدیس
51′
موسی التعمری
46′
جاشوا ریسدون ریان گرانت
28′
ترنت سینسبوری
26′
انس بنی یاسین موسی التعمری
شروع بازی