بازی چین و قرقیزستان

چین
2 - 1
پایان
قرقیزستان
پایان بازی
89′
ژانگ چنگدونگ لیو ییمینگ
88′
ویتالی بوکس ارنست باتیرکانوف
82′
ادگارد برنارت عزیز سیدیکوف
78′
یو دابائو وو ژی
61′
آخیلدین عزرائیلوف آنتون زملیانوخین
57′
غیرت اولو
50′
پاول ماتیاش (گل به‌خودی)
46′
شی که هائو جونمین
42′
آخیلدین عزرائیلوف میرلان مورزائف
24′
جین جینگدائو یو دابائو
شروع بازی