بازی ازبکستان و عمان

ازبکستان
2 - 1
پایان
عمان
پایان بازی
92′
ایگور کریمتس
86′
جمیل الیحمدی صلاح الیحیائی
86′
محسن الخلدی محمد الغسانی
85′
الدور شومورودوف اکرام علی‌بایف
83′
مرات بیکمائف الدور شومورودوف
79′
جلال الدین ماشاریپف اکرام علی‌بایف
72′
محسن الغسانی علی البوسعیدی
67′
خالد خلیفه الهجری محسن الغسانی
59′
ساردور رشیدوف دوستونبک خمدموف
58′
ایگناتی نستروف
34′
اودیل احمدف
29′
جلال الدین ماشاریپف
شروع بازی

بازیکنان ذخیره ازبکستان و عمان