بازی بحرین و تایلند

بحرین
0 - 1
پایان
تایلند
پایان بازی
92′
آدیسون پرورمراک میکا چونونسی
79′
علی مدن مهدی الحمیدان
68′
تابانون کسارات سانراوان دچمیتر
65′
محمد جاسم مرهون عبدالله یوسف هلال
58′
چاناتیپ سونگکراسین
46′
آدیسون پرورمراک
43′
آدیساک کرایسورن
20′
سوفان تونگ سونگ
13′
پانسا همویبون
شروع بازی

بازیکنان ذخیره بحرین و تایلند

امتیازتفاضلگل خوردهگل زدهباختمساویبردبازی