بازی فلسطین و استرالیا

پایان بازی
90′
آپوستولوس گیانو کریستوفر اویکونومیدیس
83′
ترنت سینسبوری
77′
محمود وادی خالد سالم
75′
تام روگیچ ماسیمو لونگی
71′
نظمی البداوی محمود باسم
57′
جاناتان کانتیانا عدی دباغ
56′
تام روگیچ
35′
جاناتان کانتیانا
20′
اور مابیل کریستوفر اویکونومیدیس
18′
جیمی مکلارن تام روگیچ
شروع بازی