بازی قرقیزستان و کره جنوبی

پایان بازی
83′
تورسونالی رستموف
81′
آخیلدین عزرائیلوف تورسونالی رستموف
79′
لی یونگ
77′
ادگارد برنارت بختیار دویشوبکوف
69′
عزیز سیدیکوف ویتالی بوکس
63′
کو جاچئول جو سه جونگ
41′
کیم مین جائه هونگ چول
شروع بازی

بازیکنان ذخیره قرقیزستان و کره جنوبی